Uporabniki portala


Ste pozabili geslo?

Iz galerije ...

image003.jpg

Obiski na strani

Danes57
Ta mesec1262
Skupaj309607
STATUT
PODNASLOVI
STATUT
ČLANSTVO
ORGANI KLUBA
PREDSEDNIK
PODPREDSEDNIK
TAJNIK
IZVRŠNI ODBOR
NAMENSKE KOMISIJE
ZBOR SODNIKOV
STROKOVNI ODBOR
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
DISCIPLINSKA KOMISIJA
NADZORNI ODBOR
MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE
BLAGAJNIK
OBVEŠČANJE IN JAVNOST DELA
KONČNE DOLOČBE
PRENEHANJE KLUBA
STATUT KLUBA LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE

SPLOŠNE DOLOČBE

Statut je bil sprejet na ustanovni skupščini Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije na podlagi 4. in 13.člena Zakona o društvih (Ur.list RS 37/74, 42/86) v Ljubljani, dne 20/12-1994.

1.člen
Ime društva je Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije (v nadaljnem besedilu Klub, kratica KLŠPS).
Klub deluje na območju države Republike Slovenije.

2.člen
Klub je prostovoljna strokovna in športna organizacija, ki prostovoljno združuje lastnike in ljubitelje šnavcerjev in pinčev.

3.člen
Klub je član Kinološke zveze Slovenije (KZS).

4.člen
Klub je pravna oseba, ima znak s profilom šnavcerja in pinča in pečat okrogle oblike s premerom 3 cm, v sredini je profil šnavcerja in pinča, na obodu pa je izpisano besedilo:"KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE - KZS".

5.člen
Klub se lahko povezuje s sorodnimi organizacijami v državi Sloveniji ali v tujini, samostojno ali preko Kinološke zveze Slovenije.

6.člen
Podlaga za delovanje Kluba so statut Kluba, strokovni in splošni akti, ki jih sprejemajo organi Kluba.

7.člen
Dejavnost Kluba je usmerjena v združevanje in povezovanje lastnikov, vzrediteljev, vodnikov in tekmovalcev, reševalcev, kinoloških sodnikov in pripravnikov ter ljubiteljev šnavcerjev in pinčev z namenom:
 • pospeševati pravilno in strokovno vzrejo, vzgojo ter šolanje šnavcerjev in pinčev članov kluba,
 • voditi vzrejo,
 • voditi evidenco o vzreji, tekmovanjih in o dosežkih na drugih kinoloških prireditvah,
 • skrbeti za vzgojo in izobraževanje lastnega strokovnega kinološkega kadra izmed članov kluba,
 • dvigniti kvaliteto vzreje, jo širiti in pospeševati njeno namembnost doma in v tujini kot športno in delovno pasmo,
 • ustvarjati materialne pogoje za razvoj Kluba in njegovega delovanja,
 • pridobivati nove člane,
 • voditi evidenco zaščite psarn svojih članov,
 • sodelovati s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
 • širiti kinologijo nasploh.

8.člen
Klub uresničuje namene in cilje z naslednjimi nalogami:
 • organiziranje strokovnih predavanj o prehrani, vzgoji, vzreji, šolanju in zdravstvenem varstvu psov za svoje člane,
 • širjenje in propagiranje kinološkega dela v sredstvih javnega obveščanja,
 • organiziranju pomoči svojim članom pri šolanju psov, drugim občanom pa na posebno prošnjo,
 • izvršuje strokovna dela pri vzreji in vodenju evidenc,
 • predlaganje članov Kluba za kinološke sodniške pripravnike za ocenjevanje dela in zunanjosti šnavcerjev in pinčev,
 • skrbno gospodarjenje z vsem premoženjem in sredstvi Kluba,
 • obveščanje KZS o delu in ciljih Kluba,
 • pobiranje članarine, izdajanje propagandnega materiala iz dejavnosti kluba,
 • prirejanje in organiziranje raznih kinoloških prireditev,
 • sodelovanje s svojimi člani na drugih tovrstnih prireditvah.


 

www.berghi.si
www.eukanuba.si
www.snavci.si
 www.mrpet.si

© 2018 Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije